Mahremiyet Politikasına

Yürürlük Tarihi: 25 Mayıs 2018


Giriş

MediaMath’in Mahremiyet Politikasına (“Politika”) Hoş Geldiniz. Bu Politikada, “MediaMath”, “bizim”, “bize” ve “biz” terimlerini MediaMath, Inc. ve iştiraklerimizden bahsetmek için kullanıyoruz.

MediaMath, özel TerminalOne™ platformumuz (“Platform”) aracılığıyla haklarındaki verileri işlediğimizde, www.mediamath.com adresindeki web sitemizi (“Web sitesi”) ziyaret ettiklerinde, ve bu Politikada açıklanan diğer vasıtalarla MediaMath’e sağladıkları iletişim bilgilerine göre pazarlama faaliyetlerine giriştiğimizde kişilerin (“kullanıcılar”, “siz”, “sizin”) mahremiyetini korumaya kararlıdır.

Bu Politika katmanlı bir formatta sunulmaktadır, böylece sizi ilgilendirebilecek spesifik bölümleri tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.

1. Önemli bilgiler ve hakkımızda


Bu Politikanın Amaçları

Bu Politika MediaMath’in siz web sitesini ziyaret ettiğinizde Platform aracılığıyla ve bu Politikada açıklanan diğer vasıtalarla sizin MediaMath’e sağladığınız iletişim bilgilerine göre pazarlama faaliyetlerine giriştiğimizde sizin hakkınızdaki kişisel bilgileri nasıl topladığını ve işlediğini ortaya koymaktadır. Ayrıca bizim bu verileri kullanmamıza dair uygulamalarımızı, korumak için attığımız adımları, paylaştığımız tarafları ve hakkınızda kişisel verileri toplayış ve işleyişimiz ile ilgili olarak sizin sahip olduğunuz seçenekleri ve hakları açıklamaktadır.

Kişisel verilerinizi nasıl ve neden kullandığımızdan tam olarak haberdar olmak için bu Politikayı dikkatlice okumalısınız.

Biz kimiz

MediaMath, global bir dijital reklam ortamı ve veri yönetimi teknolojisi sağlayıcısıdır. Reklam verenlere hedeflenen kitlelerine daha etkili bir şekilde ulaşmalarında yardımcı olan bir teknoloji platformu ve hizmetler veriyoruz. Bu teknoloji, reklam verenlere daha fazla performans, şeffaflık ve kontrol, kullanıcılara da daha iyi bir internet deneyimi sağlar. Bir Talep Tarafı Platformu olarak reklam verenleri ve ajansları içeren müşterilerimiz teşhir, video, sosyal, yerli ve mobil reklamlar dahil reklamları otomatik bir şekilde satın almak için teknolojimizi kullanıyor. Bir Veri Yönetimi Platformu olarak teknolojimiz müşterilerimizin verileri kontrol etmesini ve aktif hale getirmesini olanaklı kılar ve onlara verileri yerleştirme, segmentlere ayırmaları ve anlamaları için araçlar sağlar.

MediaMath Platformun işletilmesi bağlamında bir sorumlu olarak kişisel verilerinizi işlediğinde, kişisel verilerinizin sorumlusu MediaMath, Inc.’dir. Müşterilerimizin MedaiMath GmbH ile sözleşme yaptığı durumlarda MediaMath, Inc. ve MediaMath GmbH birlikte kişisel verilerinizin sorumlularıdır. Web sitesi ve pazarlama faaliyetlerimiz ile bağlantılı olarak kişisel verilerinizin sorumlusu MediaMath, Inc.’dir.

MediaMath, dijital reklamcılık bağlamında kullanıcı mahremiyeti ile ilgili politikaları düzenleyen sektör birliklerinin aktif bir üyesidir, bunlar: ABD, AB ve Kanada’da the Digital Advertising Alliance (“DAA”); ABD ve Birleşik Krallık’ta the Data& Marketing Association; the Network Advertising Initiative (“NAI”) (www.networkadvertising.org); ve bu Politikanın yazıldığı tarihte Avustralya, Brezilya, Kanada, Avrupa, Fransa, Almanya, Meksika, Singapur, ABD ve Birleşik Krallık’ta the Interactive Advertising Bureau’dur. MediaMath, DAA “Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılık için Kendi Kendini Düzenleyici İlkeler”, bunların “Kendi Kendini Düzenleyici İlkelerin Mobil Ortama Uygulanması, ve “2018 NAI Davranış Kuralları”na uyar. Biz, bu programların ilkelerinin kullanıcı mahremiyetini korumaya yardımcı olduğuna inanıyoruz.

NAI iab    DMA    EDAA    AdChoices    TAG

 

Bizimle iletişim

Yasal haklarınızı kullanma talepleri dahil bu Politika hakkında herhangi bir sorunuz olduğunda lütfen bizimle aşağıdaki şekilde iletişime geçin.

 • Avrupa Ekonomik Alanının (“EEA”) dışında yerleşik iseniz:
  • E-posta ile privacy@mediamath.com adresine
  • Posta ile MediaMath, Inc., Dikkatine: Alice Lincoln, 4 World Trade Center, 45th Floor, New York, NY 10007.
 • EEA’da yerleşik iseniz bu Politika ile ilgili soruları izlemekten sorumlu olan veri gözetim sorumlumuz ile iletişime geçebilirsiniz:
  • Melinda Clemans, Data Protection Officer, Chief Counsel, International
  • E-posta ile privacy@mediamath.com adresine
  • Posta ile MediaMath UK Ltd, Dikkatine: Melinda Clemans, 230 Blackfriars Road, Londra, SE1 8NW

Düzenleyici bir makama kişisel verilerinizi işlememiz ile ilgili şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. Mahremiyetinizi önemsiyoruz ve bunu yapmadan önce endişeleriniz ile ilgilenme fırsatına değer veriyoruz.

Politikada Değişiklikler

Zaman zaman MediaMath bu Politikayı revize edebilir. Son güncelleme tarihi Politikanın en üstünde bulunabilir. Kişisel bilgileri toplayıp toplamayacağımızı veya nasıl toplayıp kullanacağımızı önemli derecede değiştiren veya etkileyen revizyonlar yaparsak değişiklik yürürlüğe girmeden önce size eposta ile (Web sitemizin kullanıcısı olarak veya pazarlama iletişimlerimizin alıcısı olarak bize eposta adresinizi sağlamış iseniz) veya Web sitemizde bir bildirim aracılığıyla. Çoğu geçerli politika ve uygulamalarımız hakkında güncel bilgilerden haberdar olmak istiyorsanız Web sitesini periyodik olarak gözden geçirmelisiniz.

Çocuklara dair veriler

MediaMath’in ürünleri ve hizmetleri çocuklar için tasarlanmamıştır ve bilerek çocuklardan veya çocuklar hakkında kişisel veri toplamayız. Bir çocuktan veya bir çocuk hakkında kişisel veri almış olduğumuzu öğrenirsek bu verileri kayıtlarımızdan çıkarmak için makul çabayı sarf edeceğiz.

Bağlantılar, diğer web siteleri ve diğer üçüncü taraflar

Bu Politika yalnızca Platformumuz, Web sitemiz ve bu Politikada açıklandığı gibi MediaMath ile sahip olabileceğiniz diğer etkileşimler ile ilişkili olarak hakkınızda topladığımız ve işlediğimiz kişisel veriler ile ilgilidir. MediaMath’in Web sitesi diğer sitelere bağlantılar içerir ve Platform ile sunulan reklamlar çeşitli başka web sitelerinde gösterilebilir. Bu bağlantılara tıklamak, diğer sitelere erişmek veya bu bağlantıları olanaklı kılmak üçüncü tarafların hakkınızda veri toplamasını veya paylaşmasını sağlayabilir. MediaMath bu üçüncü taraf siteleri kontrol etmemektedir ve bu diğer sitelerin mahremiyet uygulamalarından sorumlu değildir. Kişisel verilerinizi nasıl toplayıp kullandıkları ve çerez kullanıp kullanmadıklarını ve hangi amaçla kullandıklarını öğrenmek için bu üçüncü taraf web sitelerinin mahremiyet beyanlarına bakmalısınız. Ayrıca aşağıda Bölüm 5’de açıklandığı gibi üçüncü taraflar Web sitesini ziyaret ettiğinizde kişisel verileri işleyebilirler. Bu işleme bu üçüncü tarafların mahremiyet beyanlarına tabidir.

2. Platform aracılığıyla toplanan veriler

MediaMath Platform aracılığıyla size reklam sunması sırasında belirli kişisel veri kategorilerini toplasa da sizin isminiz, adresiniz, telefon numaranız veya Sosyal Güvenlik Numaranız gibi herhangi bir resmi tanıtıcınız gibi gerçek dünyadaki kimliğinizi açığa çıkaran verileri bilerek toplamayız. Tersine MediaMath aşağıda açıklandığı gibi çerezler ve diğer benzer teknolojilerin kullanılması yoluyla bilgisayarınız veya cihazınız hakkında belirli verileri toplar.

Tarayıcınıza, mobil cihazınız veya bağlı televizyonunuza veya tezgah üstü televizyon cihazlarınıza (“OTT TV Cihazı) bir reklam sunduğumuzda veya siz bunları bir müşterinin web siteleri, epostaları, uygulamaları ve web siteleri dahil dijital mülklerine ve reklamlarının gösterildiği web siteleri, epostalar ve uygulamalara (“Dijital Mülkler”) erişmek için kullandığınızda bunlara MediaMath ID olarak adlandırılan özgün bir tanıtıcı atarız. MediaMath ID Platformun makul bir güven derecesiyle bir bilgisayar veya cihazın Platform ile daha önce etkileşime girmiş olan bir bilgisayar veya cihaz ile aynı olup olmadığını belirlemesini sağlar. Örneğin, MediaMath ID bizim Pazartesi günü bir reklam sunduğumuz tarayıcı veya cihazın Salı günü bir alım gözlemlediğimiz tarayıcı veya cihaz ile muhtemelen aynı olduğunu belirlememizi olanaklı kılar. Bazı durumlarda üçüncü taraf verilerine istinaden belirli bir bilgisayar veya cihazın aynı MediaMath ID’ye ilişkin olması gerektiğini makul bir olasılık ile anlayabiliriz. Örneğin bir müşteri bize (eğer karılmamış olsaydı) gerçek dünyadaki kimliğinizi açığa çıkarak karılmış veriler sağlayabilir ve biz bu verileri cihazlarınızı birbirleri ile ilişkilendirmek için kullanabiliriz. Ayrıca, ortaklarımız sizden topladıkları verilere istinaden yapmış oldukları ilişkilendirmeleri bize sağlayabilirler. Bu gibi çıkarımlar yapabildiğimiz durumlarda bu bilgileri birden çok bilgisayar veya cihazda hedeflenmiş reklamlar sunmak için kullanabiliriz. Bu bazen çapraz cihaz reklamcılığı olarak adlandırılır.

MediaMath ID bir çerez ID (MediaMath tarafından tanınmayan bir tarayıcıya rastgele atanan özgün bir ID), bir mobil reklamcılık ID (mobil işletim sistemi tarafından atanan özgün bir ID, ör. Reklamcılık için Apple ID veya Android Reklamcılık ID), Reklamcılık için bir OTT TV Cihazı Tanıtıcı (OTT TV sağlayıcı tarafından atanan özgün bir ID, ör. Reklamcılık için Roku ID), veya bir istatistik ID (MediaMath tarafından oluşturulur) olabilir. İşletim sisteminiz, kullanıcı-vekil dizgesi, İnternet Protokol (“IP”) adresi, kurulu fontlar ve benzer bilgiler dahil bilgisayarınız veya cihazınız hakkında bilgileri istatistik ID’yi oluşturmak için kullanırız. Bu bilgiler sistemlerimizin makul bir olasılık ile zaman için aynı bilgisayar veya cihaz ile karşılaşıp karşılaşmadığını belirlemesi için bilgisayarınızı veya cihazınızı yeterince ayırt etmesini sağlar, MediaMath çerezlerinin desteklenmediği ortamlar dahil.

MediaMath ID’niz hakkınızda topladığımız diğer kişisel veri kategorileri ile ilişkilendirilir. Bu kategoriler aşağıdakileri içerir:

 • Teklif Talep Verileri ve İzlenim Verileri: MediaMath size Dijital Mülkler üzerinde bir reklam gösterme fırsatımız olduğunda ve bir reklam sunduğumuzda hakkınızda kişisel veriler toplar. Bu verilere Teklif Talep Verileri ve İzlenim Verileri deriz ve bu verileri yayıncılar (yani, Dijital Mülkleri işleten organizasyonlar) ve yayıncıların Dijital Mülklerinde reklam teşhir eden borsalar veya tedarik tarafı platformlar gibi medya tedarik kaynaklarından alırız. Bu veriler şunları içerir: sizin kesin olmayan yeriniz (ör., ülke, bölge, posta kodu), taratıcı tipi (ör., Chrome veya Internet Explorer); işletim sistemi (ör., Mac OS veya Windows); tarayıcı dili (ör., İngilizce veya İspanyolca); IP adresi; İnternet Hizmet Sağlayıcı (ör., Comcast veya Verizon); ve ya MediaMath ID veya ortaklarımızdan birisinin tarayıcınıza veya cihazınıza atadığı, bizim tarayıcınıza veya cihazınıza atadığımız MediaMath ID ile ilişkilendirebileceğimiz bir ID. Ayrıca GPS düzeyinde boylam-enlem koordinatları veya lokasyona göre radyo frekansı sinyal triangülasyonu gibi Kesin Yer Verilerini içerebilir. Kesin Yer Verilerini işlediğimizde mobil uygulama yayıncısı veya diğer medya tedarik kaynağı Kesin Yer Verilerinizin toplanması ve kullanılması bakımından onay vermenizi veya onayınızı geri çekmenizi sağlamaktan sorumludur. Lütfen Kesin Yer Verileri ile ilgili tercihlerinizi değiştirmek istiyorsanız mobil uygulama ve cihazınızın ayarlarını kontrol edin.
 • Piksel Verileri ve Diğer Müşteri Verileri: MediaMath müşterileri onların Dijital Mülklerini ziyaret ettiğinizde onlarla etkileşimlerinize dair verileri toplamak için Platformu kullanabilirler. Biz de Web sitesini ziyaret ettiğinizde aynı verileri toplayabiliriz. Bu, siteyi ziyaret ettiğiniz saat, sayfa URL’si, IP adresiniz, tarayıcı tipiniz (ör., Chrome veya Internet Explorer), işletim sistemi (ör., Mac OS veya Windows), kullandığınız cihazın tipi (ör., diz üstü veya masa üstü) gibi bilgileri ve Dijital Mülklerdeki faaliyetlerinize dair verileri içerir. Örneğin, bir ürün için çevrim içi alışveriş yapıyorsanız, çevrim içi alışveriş sepetinize bir ürün koyarsanız, veya çevrim içi bir alım yaparsanız web sitesi veya uygulama ile ilişkili müşteri bu verileri toplamak için Platformu kullanabilir ve daha sonra size o ürün ile ilgili farklı bir sitede veya uygulamada reklam gösterebilir. MediaMath müşterileri de (karılmamış olsa) gerçek dünyadaki kimliğinizi açığa çıkaracak karılmış kişisel verileri toplamak için Platformu kullanabilir. Yukarıda açıklanan her şeye Piksel Verileri diyoruz. Müşteriler Platform dışından elde ettikleri verileri de ithal edebilir, örneğin müşterilerimizin diğer üçüncü taraf kaynaklardan bağımsız olarak oluşturdukları veya elde ettikleri segmentler gibi. Segment bir veya daha fazla vasfı paylaşan kullanıcıların gruplanmasıdır (ör., “araba tutkunları”). Müşteriler de sahip olabilecekleri veya bağısız olarak çevrim dışı elde ettikleri verileri ithal edebilirler, örneğin müşterinin mağazasında yapmış olduğunuz bir alım ile ilgili veriler gibi. Müşterinin çevrim dışı verileri önce gerçek dünyadaki kimliğinizi açığa çıkarak verileri kaldıran, bir MediaMath ID ekleyen ve dosyayı işleme için MediaMath’e ileten bir üçüncü tarafca işlenir. Bu verileri Diğer Müşteri Verileri diyoruz.
 • Üçüncü Taraf Segment Verileri ve Diğer Üçüncü Taraf Verileri: Bize sağlamayı seçtiklerinde üçüncü taraflardan da kişisel veriler alırız. Bize reklam amaçlarıyla kullanmak üzere müşterilerimiz için segmentler oluşturan ve sağlayan veri sağlayıcılar ile çalışıyoruz. Bu verilere Üçüncü Taraf Segment Verileri diyoruz. Ayrıca üçüncü taraf ortaklara kişisel veriler gönderiyor ve onlardan kişisel veriler alıyoruz, böylece onlar ve/veya biz MediaMath ID’yi ortakların tanıtıcılarının (“çerez senkronize etme” olarak adlandırılan süreç) yanı sıra sizin farklı cihazlarınızı bir birleri ile ilişkilendiren veriler ile ilişkilendirebiliriz. Bu Politikada bu verilere Diğer Üçüncü Taraf Verileri diyoruz.
 • Özel veya Hassas Kişisel Veri Kategorileri: EEA’da kişiler hakkında özel kişisel veri kategorilerini bilerek toplamıyoruz, örneğin: sizin ırk veya etnik kökeninizi, siyasi görüşlerinizi, dini veya felsefi inançlarınızı veya sendika üyeliğinizi açığa çıkaran kişisel veriler; sağlığınız, cinsel hayatınız veya cinsel yöneliminiz ile ilgili kişisel veriler; ve genetik veya biyometrik veriler. MediaMath ayrıca çocuklar hakkında kişisel veriler, mali hesap numaraları, sigorta planı numaraları ve mahkumiyetler gibi diğer hassas kategoriler hakkında herhangi bir veriyi bilerek toplamaz.

3. Veriler Platform aracılığıyla nasıl toplanır


Platform Dijital Mülklerden kişisel verilerinizi toplamak için çeşitli teknolojiler kullanır. Ayrıca doğrudan müşterilerimizden ve ortaklarımızdan kişisel verilerinizi alabiliriz.

Çerezler ve diğer reklam hedefleme teknolojileri

Çoğu dijital pazarlama platformu gibi MediaMath bilgisayarları ve cihazları tanımak ve yukarıda Bölüm 2’de açıklanan veri kategorilerini toplamak için çerezler ve diğer teknolojileri kullanır, böylece biz ve müşterilerimiz ilgi alanlarınızı anlayabilir, size daha alakalı reklamlar sunabilir, bu reklamların etkisini ölçebilir ve sizin dijital medya kullanma kalıplarınızı daha iyi anlayabiliriz.

Platform aracılığıyla kullanılan ve bizim, müşterilerimizin ve ortaklarımızın bir bilgisayar veya cihazı tanımasını olanaklı kılan ve Platformun işlemesini ve daha alakalı reklamlar sunmasını olanaklı kılan teknoloji çeşitleri şunları içerir:

 • Çerezler – Çerezler bir dizi karakter içeren küçük metin dosyalarıdır. MediaMath bir İnternet tarayıcısını özel olarak tanımlamak için çerezler kullanır. Bazı tarayıcılar veya tarayıcı ayarları bazen çerezleri bloke eder ve çerezler bazı mobil cihazlarda etkili bir şekilde çalışmayabilir.
 • Piksel Etiketleri – Piksel etiketler bizim, müşterilerimizin ve ortaklarımızın kullanıcıların Dijital Mülkler ile nasıl etkileşime girdiğini anlamak için kullandığı şeffaf görüntüler, iFrame’ler veya JavaScript’tir.

Üçüncü taraflardan veri toplamak

Yukarıda açıklandığı gibi müşterilerimizden ve ortaklarımızdan kişisel veriler alırız. Özellikle, müşterilerimiz ve ortaklarımız bize sizi ve sizin hakkınızda elde ettikleri kişisel verileri içeren segmentler gönderebilir, ortaklarımız bize MediaMath ID’yi onların sahip olabilecekleri özgün tanıtıcılar ile ilişkilendirmemizi sağlayan veriler ve farklı cihazlarınızı birbirleri ile ilişkilendiren veriler sağlayabilir, ve yayıncılar ve yayıncıların birlikte çalıştığı dijital reklam şirketleri gibi medya tedarik kaynakları bize Teklif Talep Verileri ve İzlenim Verileri gönderebilir. Bu verileri çeşitli yollardan alırız, “çerez senkronize etmek” adı verilen bir süreç olan sunucudan sunucuya aktarımlar yoluyla ve tarayıcıdan kaynaklanan MediaMath’e diğer ortak çağrıları gibi.

4. Platform verileri nasıl kullanır

Topladığımız kişisel verileri size daha alakalı reklamlar sunmak için kullanırız. Bunları ayrıca Platformumuzu ve müşterilerimize ve ortaklarımıza sağladığımız ürün ve hizmetleri geliştirmek ve yeni ürün ve hizmetler yaratmak için kullanırız. Platformda kişisel verilerinizi spesifik kullanma yollarımızın bir açıklaması aşağıda yer almaktadır.


Amaç/Faaliyet Kişisel Veri Çeşidi
 • MediaMath müşterilerinin pazarlama kampanyaları oluşturmasını sağlamak;
 • Segmentler oluşturmak;
 • MediaMath müşterilerinin segmentler oluşturmasını kolaylaştırmak;
 • Bir reklam gösterme fırsatı ile ilgili kararlar vermek (ör., bir teklif fırsatı için hangi müşteri kampanyalarının uygun bir eş olduğuna ve her bir durumda teklif için ücrete karar vermek) ve teklif vermek;
 • Bir MediaMath çerezini atamak, okumak ve modifiye etmek, bir mobil reklam tanıtıcısını okumak veya bir istatiksel ID oluşturmak;
 • Tarayıcı veya cihaz hakkında bilgi toplamak;
 • Ortakların piksellerini veya etiketlerini müşterilerimizin Dijital Mülklerine yerleştirmek dahil ortaklarımızın kişisel veri toplamasını kolaylaştırmak;
 • İlgi alanlarınıza veya Dijital Mülklerdeki faaliyetlerinize göre reklamlar sunmak;
 • Bu reklamların etkililiğini ölçmek ve faaliyetlerinizi müşterilerimizin kampanyalarına atfetmek;
 • Müşterilere Platformdaki kampanyaları ile ilgili raporlar ve kullanıcı seviyesi veriler oluşturmak ve sağlamak;
 • Kişisel tercihler, ilgi alanları, davranış ve yere göre otomatik karar alma ve profil oluşturmak;
 • Müşterilerin hizmetlerini kullanmayı seçtikleri durumlarda veya MediaMath’in Platformun bir parçası olarak belirli işlevleri veya yetenekleri sağlaması için bir hizmet sağlayıcıyı kullandığı durumlarda bir üçüncü taraf hizmet sağlayıcıya veri aktarmak veya Platformumuzu ve müşterilerimize ve ortaklarımıza sağladığımız ürünler ve hizmetleri geliştirmek; ve
 • Sahteciliği algılamak ve önlemek.
 • MediaMath ID
 • Teklif Talebi ve İzlenim Verileri
 • Piksel Veriler ve Diğer Müşteri Verileri
 • Üçüncü Taraf Segment Verileri ve Diğer Üçüncü Taraf Verileri
 • Abonelikten çıkan kullanıcıların abonelikten çıkma taleplerine uymak.
 • MediaMath ID
 • MediaMath müşterilerinin Dijital Mülklerinin Piksellenmesi.
 • MediaMath ID
 • Piksel Veriler
 • MediaMath çerez ID’sini üçüncü taraf ortaklarla senkronize etmek.
 • MediaMath ID
 • İzlenim Verileri
 • Piksel Veriler
 • Birden çok tarayıcı ve cihazı birbiri ile ilişkilendirmek ve
 • MediaMath’in farklı cihazlarınızı birbirleri ile ilişkilendiren kimlik yönetimi haritalamasını geliştirme, yönetme ve ticarileştirme.
 • MediaMath ID
 • Diğer Üçüncü Taraf Verileri
 • Piksel Veriler

Segmentlerin oluşturulması

Yukarıda açıklandığı gibi segment bir veya daha fazla özelliği paylaşan kullanıcıların gruplanmasıdır. Müşterilerimiz hassas olmayan durumlar hakkında sağlıkla ilgili segmentleri kullanabilirler, örneğin sağlık ve iyi yaşama ya da öksürük ilacı ve alerji ilaçlarına karşı çıkarımsanan ilgi gibi. MediaMath’in Platformunda müşteriler tarafından kullanım için sağlanan standart sağlıkla ilgili segmentlerin listesi için buraya tıklayın.

MediaMath bizim hassas bilgi kabul ettiğimiz bilgilere istinaden bilerek segmentler oluşturmasa da (örneğin, EEA’da hassas sayılan örneğin ırk veya etnik kökeniniz, siyasi görüşleriniz, dini veya felsefi inançlarınız veya sendika üyeliğinizi açığa çıkaran kişisel veriler, sağlığınız, cinsel hayatınız veya cinsel yöneliminiz ile ilgili kişisel veriler veya genetik veya biyometrik veriler gibi kişisel verilere istinaden EEA kullanıcılarının segmentlerini oluşturmayız) müşterilerimiz müşterilerimizin Dijital Mülklerinden veya ortaklarımızdan gelebilen bazı hassas verileri işlemek için kullanabilir. Müşterilerimiz ve ortaklarımız ile sözleşmelerimiz ve politikalarımız aracılığıyla bunun yürürlükteki kanunlar ve kendi kendini düzenleyici ilkelerle uyum içinde yapılmasını güvence altına almak üzere tasarlanmış önlemler alıyoruz.

Otomatik karar verme ve profil oluşturma

Bu Platform size reklamlar sunma fırsatları için teklif verip vermeme ve verilirse ne kadar teklif etme hakkında kararlar vermek için sahipli algoritmalar kullanır. Gördüğünüz reklamlar ne kadar harcama yapılacağı ve hangi esasa göre harcama yapılacağını belirleyen müşteri kampanyaları ile birleştirilen algoritmalarımızın sonucudur. Teklif fiyatlarını belirlemek için algoritmaları kullanma şeklimiz belirli yargı çevrelerinde otomatik karar verme olarak görülebilir. Buna ek olarak bu süreçler aşağıda açıklanan müşteri kampanyaları ile birlikte belirli yargı çevrelerinde profil oluşturma teşkil edebilir.

Yukarıda açıklandığı gibi, tarayıcınıza veya cihazınıza bir MediaMath ID atıyoruz. Sahipli teknolojiyi kullanarak hakkınızda topladığımız verileri bu MediaMath ID ile ilişkilendiriyoruz ve tercihleriniz, davranışlarınız ve demografik bilgilerinizin bazıları hakkında çıkarımsanan ayrıntıları kullanarak segmentler oluşturuyoruz. Müşterilerimizin kampanyalarının birçoğu bu segmentlere dayanıyor. Örneğin, bir ayakkabı web sitesine göz atıyorsanız sizin spor ayakkabısı almakla ilgilendiğinizi çıkarabiliriz, ve IP adresiniz çoğunlukla 50 yaşın altındaki popülasyonun bulunduğu bir coğrafi alan ile ilişkili ise MediaMath ID’nizi 25-34 yaş arası kişilerin segmentine koyabiliriz. Eğer bir müşteri yaşları 25-34 arası potansiyel ayakkabı alıcılarına spor ayakkabısı reklamı yapmak isterse, örneğin, müşteri bu segmenti hedef almayı seçebilir. MediaMath bir yayıncının web sitesinde veya bir yayıncının uygulamasında size bir reklam gösterme fırsatı elde ederse bu müşteri size reklam sunmak için teklif vermeye uygun birçoğundan birisi olabilir.

Kullandığımız otomatik süreçler yasal haklarınızı (oy kullanma hakkınız, yasal işlem başlatma hakkınız veya diğerleri ile özgürce birlik olmak hakkınız gibi) veya sosyal haklar alma veya vatandaşlık edinme kabiliyetinizi etkilemez veya üzerinizde yasal etkileri yoktur. Ayrıca, EEA kullanıcıları hakkında EEA’da özel kategorilere giren herhangi bir veriye istinaden bilerek işleme yapmaz veya otomatik kararlar vermeyiz. Aşağıda açıklandığı gibi, bu otomatik işlemeye herhangi bir zamanda itiraz etme hakkınız var ve Bölüm 11’de açıklanan ilave haklara sahip olabilirsiniz.

İşlemenin yasal dayanağı

Yukarıda açıklanan kişisel verileri toplamak ve kullanmak için yasal dayanağımız ilgili kişisel verilere ve onları işlediğimiz spesifik bağlama bağlı olacaktır. Ancak normal olarak sizden kişisel verileri yalnız işleme bizim (veya müşterilerimiz gibi üçüncü bir tarafın) meşru çıkarına olduğunda ve sizin abonelikten çıkma hakkınız gibi haklarınız ağır basmadığında toplayacağız. Eğer meşru çıkarlarımıza (veya herhangi bir üçüncü tarafınkilere) dayanarak kişisel verilerimizi topladığımızda ve kullandığımızda bu çıkar, normal olarak Platformu işletmek ve müşterilerimiz adına size reklamlar sunmak olacaktır. Başka meşru çıkarlarımız da olabilir ve uygunsa size bu meşru çıkarların neler olduklarını ilgili tarihte açıklayacağız.

Kişisel verilerinizi toplama ve kullanmamızın yasal dayanağı ile ilgili sorularınız varsa veya daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa lütfen yukarıda “Bizimle iletişim başlığı altında sağlanan iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçin.

Abonelikten çıkma ve seçim mekanizmaları

MediaMath’in hakkınızda topladığı ve işlediği verileri sınırlamak isterseniz ve ilgi alanlarınıza göre tarayıcınıza veya cihazlarınıza reklamlar hedeflemesini istemezseniz aşağıda açıklanan yollardan birisi ile herhangi bir zamanda MediaMath’in takibinden ve ilgi alanına göre reklamcılık faaliyetlerinden çıkabilirsiniz. Eğer abonelikten çıkarsanız reklamlar göreceksiniz ama bu reklamların muhtemelen ilgilendiğiniz ürünler veya hizmetler ile herhangi bir alakası olmayacak. İlgi alanına göre reklamcılık ile sizin için yararlı olması daha muhtemel reklam ve teklifleri alırsınız.

Abonelikten çıkmanız yalnız Platform için geçerlidir ve üçüncü taraf şirketlerin sağladığı platformlardan sizi çıkarmaz. Ancak hem MediaMath hem de birçok üçüncü taraf şirketten bir kerede çıkabilirsiniz; bunu yapmak için lütfen aşağıdaki “Abonelikten çıkmanın diğer yolları”na bakınız. Abonelikten çıktığınızda MediaMath tarayıcınızdan, uygulamadan veya cihazınızdan verileri yalnız sizin abonelikten çıkma isteğinizi yerine getirmek için gerekli olduğu şekilde ve aynı zamanda sizin abonelikten çıkma kabiliyetinizi iyileştirmeye yardımcı olan tarayıcı- ve cihaz- tanıma teknolojimizi iyileştirmek için sınırlı araştırma ve geliştirme amaçlarıyla toplayacak ve işleyecektir. Abonelikten çıktığınızda MediaMath abonelikten çıkan tarayıcı, uygulama veya cihaza ilgi alanına göre reklam hedeflemeyi de durdurur.

Birden çok tarayıcı veya cihaz kullanıyorsanız ve MediaMath’in topladığı ve işlediği verileri sınırlamayı arzu ediyorsanız ve MediaMath’in ilgi alanına göre reklamlarını bunların herhangi birinde almayı arzu etmiyorsanız her bir tarayıcı ve cihazdan ayrı ayrı abonelikten çıkmalısınız.

Bir tarayıcıda abonelikten çıkma

Bir tarayıcı kullanıyorsanız aşağıdaki “Abonelikten çıkmak için buraya tıklayın” bağlantısına tıklayarak abonelikten çıkabilirsiniz. Lütfen eğer tarayıcınızda çerezler etkinleştirilmemişse, üçüncü taraf çerezleri de devre dışı bırakılmışsa veya belirli reklam bloke etme araçlarını kullanıyorsanız bizim abonelikten çıkma mekanizmamızın doğru bir şekilde çalışmayabileceğine dikkat edin. Lütfen ayrıca çerezlerinizi silmenin sizi abonelikten çıkarmadığına da dikkat edin. Lütfen çerezlerinizi temizler veya farklı bir tarayıcı veya cihaz kullanırsanız abonelikten çıkma seçeneğinizi yenilemeniz gerekeceğini de bilin.


Bu tarayıcıda abonelikten çıkma (bir tarayıcı kullanılıyorsa)

Bu web tarayıcısında MediaMath ile halihazırdaki abonelikten çıkma durumunuz:

Mobil uygulama ortamında abonelikten çıkma

Mobil cihazınıza Uygulama Mağazasından indirebileceğiniz veya buradaki Dgital Advertising Alliance AppChoices sayfası aracılığıyla indirebileceğiniz “AppChoices” mobil uygulamasını kullanarak mobil uygulama ortamlarında abonelikten çıkabilirsiniz.


Abonelikten çıkmanın diğer yolları

İlgi alanına göre reklamcılık ve MediaMath ve yürürlükteki kendi kendini düzenleyici organizasyonların üyeleri olan diğer çevrim içi reklam şirketlerinin ilgi alanına gföre reklamlarından çıkmak hakkında daha fazla öğrenmek için aşağıdaki onların abonelikten çıkma bağlantılarını ziyaret edebilirsiniz:


Mobil ve OTT TV Cihazı uygulama ortamında reklam takibini sınırlamanın diğer yolları

Mobil cihazınızda ve OTT TV Cihazınızdaki mobil uygulama ortamlarında reklam takibini de sınırlayabilirsiniz. Bunu yapmanın en etkili ve güncel yöntemleri için o cihazların üreticilerinin sağladığı talimatlara başvurmalısınız. Aşağıdaki bilgileri yalnız bilgilendirme amacıyla veriyoruz ve aşağıdaki yöntemlerin en güncel olduklarını garanti edemeyiz:

MediaMath’in reklam takibini sınırlamak için bir sinyal alması halinde cihazınızdan verileri yalnız seçiminizi yerine getirmek için gerektiği kadar ve seçiminizi yerine getirme kabiliyetimizi iyileştirmeye de yardımcı olan cihaz tanıma teknolojimizi iyileştirmek için sınırlı araştırma ve geliştirme amaçları için toplayacak ve işleyeceğiz. MediaMath’in reklam takibini sınırlamak için bir sinyal alması halinde MediaMath ayrıca mobil cihazınızdaki veya OTT TV Cihazınızdaki uygulamalarda ilgi alanına göre reklam yayınlamayacaktır.

Reklam takibinden nasıl çıkacağınız veya bunu nasıl sınırlayacağınız hakkında sorularınız varsa lütfen bizimle privacy@mediamath.com adresinden iletişime geçin.

5. Web sitesi aracılığıyla veya çevrim dışı toplanan veriler ve bunları nasıl topluyoruz


Web sitemizi veya MediaMath tarafından kullanılan belirli üçüncü taraf pazarlama uygulamalarını ziyaret ederseniz veya MediaMath ile aşağıda açıklanan diğer yollar ile etkileşime geçerseniz MediaMath bize açıklamayı seçtiğinizde sizden belirli kişisel verileri toplar ve belirli kişisel verileri de otomatik olarak toplarız. Web sitesindeki belirli özellikleri kullanırsanız üçüncü taraflar sizden kişisel veriler toplayabilir. Web sitesi ayrıca bize sağladığınız belirli kişisel verileri ayrı olarak da yansıtabilir, eğer böyle bir teşhire onay verirseniz.

Sizin sağladığınız kişisel veriler

Web sitesini ziyaret ettiğinizde bir hesap oluşturmak için, ürünlerimizin demonstraysonu için bilgi talep etmeniz için ve bize sorular göndermeniz için kişisel verilerinizi sağlamayı seçebilirsiniz. Ayrıca Web sitesi dışındaki kaynaklar aracılığıyla bize kişisel verilerinizi sağlamayı seçebilirsiniz, örneğin MediaMath’in ev sahipliği yaptığı bir etkinliğe kayıt yaptırdığınızda veya katıldığınızda. Bu kişisel veriler isminiz, eposta adresiniz, şirketiniz, unvanınız ve bölgenizin yanı sıra işiniz ile ilgili örneğin sektör, büyüklük, gelir ve adres gibi bilgileri içerebilir. Kendi takdirinizle ilave bilgiler sağlayabilirsiniz.

Ayrıca bize Web sitemizdeki herkes tarafından erişilebilen bloglarda kişisel verilerinizi sağlayabilirsiniz. Bu alanlarda sağladığınız herhangi bir bilginin bunlara erişimi olan diğerleri tarafından okunabileceğini, toplanabileceğini ve kullanılabileceğini bilmelisiniz.

Bu bölümde açıklanan kişisel verileri Platformda sizin hakkınızda sahip olabileceğimiz diğer kişisel veriler ile birleştirmiyoruz. Pazarlama iletişimleri almayı herhangi bir zamanda size gönderdiğimiz herhangi bir pazarlama iletişiminde bulunan abonelikten çıkma talimatlarını takip ederek veya bizimle privacy@mediamath.com adresine eposta ile iletişime geçerek durdurmayı seçebilirsiniz. Ayrıca kişisel verilerinizin blogumuzdan, topluluk forumumuzdan veya pazarlama veri tabanımızdan çıkarılmasını bizimle aynı şekilde iletişime geçerek talep edebilirsiniz. Bazı durumlarda kişisel verilerinizi Web sitemizdeki herkes tarafından erişilebilir bloglardan kaldıramayabiliriz, böyle bir durumda bunu yapamayacağımızı ve nedenini size bildireceğiz.

Otomatik olarak toplanan kişisel veriler

Çoğu web sitesi için gerçek olduğu gibi biz de Web sitesinde size içerik gösterildiğinde otomatik olarak belirli kişisel verileri topluyor ve bunları günlük dosyalarında depoluyoruz. BU bilgiler IP adresi, tarayıcı tipi, İnternet Hizmet Sağlayıcı, gönderen ve çıkış sayfaları, işletim sistem, tarih ve saat damgası ve/veya tıklama verilerini içerebilir. Günlük dosyalarında depolanan bu verileri hakkınızda topladığımız diğer bilgilerle birleştirmiyoruz.

Ayrıca Web sitesini ziyaret ettiğinizde kişisel verileri otomatik olarak topluyor ve ortaklarımızın ve hizmet sağlayıcılarımızın bazılarının da otomatik olarak toplamasına izin veriyoruz. Bu, çerezler ve pikseller dahil çeşitli teknolojiler kullanılarak yapılıyor. Hizmet sağlayıcılara örnekler arasında video sağlayıcılar ve eposta hizmeti sağlayıcılar bulunmaktadır. Web sitesinde sizden yukarıda 3. Bölümde açıklanan çerezler ve pikseller kullanarak topladığımız verileri Piksel Verileri olarak kabul ediyoruz. Ortaklarımız ve hizmet sağlayıcılarımız da kişisel veriler toplayabilir, ilave üçüncü taraflarla senkronize olabilir ve ortaklık yaptıkları üçüncü tarafların Web sitesine çerezler atamasına izin verebilir. Lütfen MediaMath’in bu ortaklar ve hizmet sağlayıcıları kontrol etmediğini unutmayın. Hangi kişisel verileri topladıkları, çerezleri nasıl kullandıkları ve üçüncü taraflar ile nasıl etkileşime girdiklerini öğrenmek için bu tarafların mahremiyet beyanlarına bakmalısınız. Yukarıda açıklanan ortaklar ve hizmet sağlayıcıların listesi ve abonelikten nasıl çıkacağınız dahil Web sitesinde kullandığımız çerezler ve pikseller hakkında daha fazla bilgi için lütfen Çerez Bildirimimize bakın.

Sosyal medya özellikleri ve küçük araçlar

Web Sitesi sizin Web sitesinden haberleri, etkinlikleri ve blog gönderilerini Facebook, Twitter ve LinkedIn gibi platformlarda veya eposta ile paylaşmanıza olanak sağlayan Sosyal Medya özellikleri içermektedir. Bu Sosyal Medya özellikleri onları sağlayan üçüncü taraflarca barındırılmaktadır ve bu özellikler ile etkileşimleriniz onu sağlayan şirketin okumanız ve anladığınızdan emin olmanız gereken mahremiyet politikasına tabidir.

Tanıklıklar

Web sitesinde diğer onaylamalara ilave olarak memnun müşterilerin tanıklıklarını teşhir ediyoruz. Bu tanıklıkları Web sitesine koymadan önce müşterimizin iznini alacağız. Tanıklığını güncellemek veya silmek isteyen bir müşteri iseniz lütfen bizimle privacy@mediamath.com adresinden iletişime geçin.

İşlemenin yasal dayanağı

Bu Bölüm 5’te açıklanan kişisel verileri toplamak ve kullanmak için yasal dayanağımız ilgili kişisel verilere ve onları işlediğimiz spesifik bağlama bağlı olacaktır. Ancak normal olarak sizden kişisel verileri yalnız işleme bizim meşru çıkarımıza olduğunda ve sizin abonelikten çıkma hakkınız gibi haklarınız ağır basmadığında veya bunu yapmamız için onay verdiğinizde toplayacağız. Eğer meşru çıkarlarımıza dayanarak kişisel verilerinizi toplar ve kullanırsak bu çıkar, normal olarak Web sitesini işletmek, sizinle iletişim kurmak, size pazarlama iletişimleri göndermek (bunu yapmak için yürürlükteki kanun gereğince izin gerekli ise izninizi almışsak) ve size Dijital Mülklerde reklamlar göstermek olacaktır. Başka meşru çıkarlarımız da olabilir ve uygunsa size bu meşru çıkarların neler olduklarını ilgili tarihte açıklayacağız.

Bazı durumlarda sizden kişisel veri toplamak yasal yükümlülüğümüz olabilir. Eğer yasal bir gerekliliğe uymak için sizden kişisel veri sağlamanızı istersek bunu ilgili tarihte size açıklayacağız ve kişisel verilerinizi sağlamanın zorunlu olup olmadığı (ve kişisel verilerinizi sağlamazsanız olası sonuçlar) hususunda sizi bilgilendireceğiz. Yürürlükteki kanuna göre sizden örneğin (bazı durumlarda) size pazarlama iletişimleri göndermek için onay almamız gerektiğinde bunu yapacağız ve böyle durumlarda kişisel verileri işlememizin yasal dayanağı sizin onayınız olacak. Kişisel verilerinizi toplama ve kullanmamızın yasal dayanağı ile ilgili sorularınız varsa veya daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa lütfen yukarıda “Bizimle iletişim başlığı altında sağlanan iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçin.

6. Web sitemiz aracılığıyla toplanan verileri nasıl kullanıyoruz


Sizin sağladığınız bilgiler

Kişisel verilerinizi Web sitesinde veya bu bölümde açıklanan diğer vasıtalarla , örneğin MediaMath’in ev sahipliği yaptığı bir etkinliğe katılırken, MediaMath’e sağladığınızda bu verileri aşağıdaki amaçlar için kullanabiliriz:

 • Sorularınıza yanıt vermek;
 • İşinizi anlamak ve size potansiyel iş fırsatları teklif etmek;
 • Pazarlama ürünleri ve hizmetlerine ilginizi öğrenmek veya çıkarsamak;
 • Sağladığınız belirli kişisel verileri, örneğin IP adresiniz veya şirket bilgilerinizi üçüncü taraflardan edinilen bilgiler ile zenginleştirmek;
 • Sizi benzer kişiler ile segmentlerde toplamak (gruplamak);
 • Size MediaMath ürünleri ve hizmetleri hakkında bilgi ve teklifler, bilgi kaynakları (ör. whitepaper’lar, raporlar ve webinar’lar), sektör haberleri ve görüşleri ve MediaMath hakkında duyuruları sağlamak
 • Sizi etkinlikler, öğretim fırsatları veya eğitim fırsatları hakkında bilgilendirmek ve bunlara davet etmek;
 • Sizden MediaMath bilgileri, teklifleri ve davetiyelerini diğer insanlarla paylaşmanızı istemek; ve
 • Yanıtlarınızı veya eylemlerinizi spesifik pazarlama kampanyaları, faaliyetler ve kanallara atfetmek.

Yukarıda bahsedildiği gibi size gönderdiğimiz herhangi bir pazarlama iletişiminde bulunan abonelikten çıkma talimatlarını takip ederek veya bizimle e-posta ile privacy@mediamath.com adresinden iletişime geçerek herhangi bir zamanda pazarlama iletişimleri almayı durdurmayı seçebilirsiniz. Ayrıca kişisel verilerinizin blogumuzdan, topluluk forumumuzdan veya pazarlama veri tabanlarımızdan çıkarılmasını bizimle aynı şekilde iletişime geçerek de talep edebilirsiniz. Web sitesinde herkes tarafından erişilebilen bloglardan kişisel verilerinizi çıkaramayabiliriz ama böyle bir durumda sizi bilgilendireceğiz.

Otomatik olarak toplanan bilgiler

MediaMath sorun giderme ve güvenlik amaçları için Web sitesi günlük dosyalarından bilgileri kullanabilir. Sizden Web sitesinde topladığımız Piksel Verileri yukarıda Bölüm 4’de açıklanan amaçlar için kullanırız. Dolayısıyla Bölüm 4’de müşterilerimiz için geçerli olan her bir amaç ve faaliyet MediaMath için de geçerli olabilir. Örneğin, Web sitesinde sizden topladığımız Piksel Verileri diğer Dijital Mülkleri ziyaret ettiğinizde size reklamlar göstermek için kullanabiliriz ve bu Dijital Mülklerde sizden ilave kişisel veriler toplayabiliriz, Teklif Talebi veya İzlenim Verileri gibi. Web sitesinde çerezler ve pikseller kullanarak toplanan diğer verileri bizi nasıl öğrendiğiniz, ilgi alanlarınızın hizmetlerimiz ile ilgisini belirlemek ve Web sitesinin ve hizmetimizin size karşı işlevselliğini geliştirmenin yanı sıra trendleri analiz etmek ve Web sitesini idare etmek için kullanırız. Web sitesinde kullandığımız çerezler ve pikseller ve abonelikten nasıl çıkabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi için lütfen Çerez Bildirimimize bakın.

7. Platformdan ve Web sitesinden verilerin ifşası


Kişisel verilerinizi aşağıdaki üçüncü taraf kategorileri ile yukarıdaki 4. Bölüm ve 6. Bölümde açıklanan amaçlar için paylaşabiliriz:

 • İngiltere, İspanya, Fransa, Almanya, Singapur, Brezilya, Japonya ve Avustralya’daki bölge ofislerimizde bulunan grup şirketleri ile iş faaliyetlerimiz için.
 • Müşterilerimiz, alıcılarımız ve ortaklarımız ile Platformu ve Web sitesini işletmek, ürün ve hizmetleri sağlamak, Platformumuzu, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirmek ve yeni ürün ve hizmetler yaratmak için gerekli olduğunda. Bu ortaklar sınırlı olmamak kaydıyla segment sağlayıcıları, çerez ID’lerini senkronize ettiğimiz herhangi bir sağlayıcı ve müşterilerimizin talebi üzerine Platformdan çıkarılan veriler alan ortaklarımızı içerir.
 • Yayıncılar gibi medya tedarik kaynakları (yani, Dijital Mülkleri işleten organizasyonlar) ve reklam envanteri satın alma fırsatı ile bağlantılı olarak yayıncıların Dijital Mülklerinde reklam gösteren borsalar veya arz tarafı platformlarla.
 • Platformun ve Web sitesinin işleyişine yardımcı olmak, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin sağlanması ve ticari faaliyetlerimize yardımcı olmak üzere sözleşme yaptığımız üçüncü taraflarla. Platform ile bağlantılı olarak sağlanan hizmetler arasında veri depolama ve bilgisayar alt yapısı, içerik sunumu, dinamik yaratıcı optimizasyon ve ölçüm, kitle modelleme, veri zenginleştirme ve AdChoices düğmesi bulunur. Web sitesi ve pazarlama faaliyetlerimizle bağlantılı sağlanan hizmetler arasında eposta hizmetleri, etkinlik yönetimi, pazarlama veri tabanımızın bakımı, web analizi, sürece dahil etme, pazarlama ve müşteri ilişkileri ile sosyal medyanın yönetimi bulunur.
 • Üçüncü taraflarla bunun gerekli olduğunu düşündüğümüzde: MediaMath veya çalışanlarının, vekillerinin ve yüklenicilerinin yasal haklarının yanı sıra müşterilerinin veya diğer üçüncü tarafların yasal haklarını tespit etmek veya korumak; Web sitemizin kullanıcılarının ve ziyaretçilerinin güvenliğini ve emniyetini korumak; veya hukuka veya yasal sürece uymak için.
 • Kanunen bunu yapmamız gerekli veya olanaklı olduğunda (örneğin müzekkerelere yanıt olarak, bağlayıcı mahkeme kararına, yasal sürece veya resmi taleplere uymak için, örneğin ulusal güvenlik veya kolluk kuvvetleri ile ilgili gereklilikleri karşılamak üzere resmi bir makama yanıt olarak olması dahil).
 • MediaMath işinin tamamını veya bir kısmını satarsa veya bir birleşme veya iş devrini başka türlü ilgilendiren varlıklarını satar veya devrederse, kişisel verileri bu işlemin bir parçası olarak üçüncü bir tarafa devredebilir veya temlik edebiliriz.

Üçüncü taraflardan kişisel verilerinizin güvenliğine saygı göstermelerini ve onlara yürürlükteki kanunlara uygun olarak davranmalarını talep ediyoruz. Ayrıca izin verilen kapsamı tanımlıyor ve uygun yerlerde kişisel verilerinizin üçüncü taraflarca kullanılmasını kısıtlıyoruz. Bize hizmet sağlayan üçüncü taraflarımızın onlara sağladığımız bilgileri yalnız bizim için gerçekleştirdikleri hizmetler ile bağlantılı ve talimatlarımıza göre kullanmalarını şart kılarız.

Ayrıca Platformda müşterilerimiz adına gerçekleştirilen kampanyalar ile ilgili bilgileri yayınlayabilir veya başka türlü alenileştirebilir, anonim hale getirebilir, bir araya toplayabilir veya özetleyebiliriz. Örneğin alışveriş kalıplarında mevsimsel trendlere dair veya reklam izlenim fırsatlarında coğrafi farklarda dair toplu halde istatistikleri yansıtan bir rapor yayınlayabiliriz.

8. Uluslararası Aktarımlar


Sizden ve sizin hakkınızda topladığımız bilgiler ikamet ettiğiniz ülkenin dışında kişisel verileriniz için ikamet ettiğiniz ülkeninki ile aynı seviyede kişisel veri koruması sağlamayan, ABD gibi bir ülkeye aktarılabilir ve burada depolanabilir. Ancak, kişisel verilerinizin korunmasını güvenceye almak için akdi ve/veya diğer tedbirleri alacağız.

EEA’daki kişiler için

MediaMath’in merkezi ABD’dedir ve ortaklarımızın veya tedarikçilerimizin çoğu EEA’nın dışında yerleşiştir. Kişisel verilerinizi EEA dışına aktardığımızda en azından aşağıdakilerden birisini uygulayarak aynı derecede korunmasını güvence altına alırız:

 • Aktarma Birleşik Devletler’e ise bizim veya ilgili ortaklarımızın ya da tedarikçilerimizin Mahremiyet Kalkanı sertifikalarına dayanmak.
 • Grup şirketlerimizle ve ilgili ortak veya tedarikçilerimizle Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan sözleşmeler akdetmek.

AB-ABD Mahremiyet Kalkanı ve İsviçre-ABD Mahremiyet Kalkanı

MediaMath, Inc. sırasıyla AB ve İsviçre’den Birleşik Devletlere aktarılan kişisel verilerin toplanması, kullanımı ve tutulmasına dair ABD Ticaret Bakanlığınca ortaya konduğu şekli ile AB-ABD Mahremiyet Kalkanı Çerçevesi ve İsviçre-ABD Mahremiyet Kalkanı Çerçevesine uyar.

MediaMath, Inc. Ticaret Bakanlığına AB ve İsviçre’den aldığı tüm kişisel veriler için Mahremiyet Kalkamı Bildirim, Seçim, İleri Aktarmadan Sorumluluk, Güvenlik, Veri Bütünlüğü ve Amaç Sınırlama, Erişim ve Rücu Etme, İcra Etme ve Sorumluluk İlkelerine bağlı kalacağını tasdik etmiştir.

Bu Politika ile Mahremiyet Kalkanı İlkeleri arasında çelik olması halinde Mahremiyet Kalkanı İlkeleri üstün olacaktır. Mahremiyet Kalkanı hakkında daha fazla öğrenmek, Mahremiyet Kalkanı Listesine erişmek ve sertifikamız hakkında bilgileri bulmak için lütfen aşağıdaki adresi ziyaret edin: https://www.privacyshield.gov/list.

Mahremiyet Kalkanı kapsamında MediaMath, Inc. eğer üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları kişisel verilerinizi Mahremiyet Kalkanı İlkeleri ile tutarlı olmayan bir şekilde işlerse, hasara yol açan olaydan sorumlu olmadığımızı kanıtlamadıkça, sorumlu olmaya devam edecek.

Kişisel verilerinin Mahremiyet Kalkanı İlkelerine uyumlu bir şekilde işlenmediğine inanan AB veya İsviçre sakinleri aşağıdaki yollarla şikayetlerini dile getirebilirler:

 1. Yukarıdaki “Bizimle iletişim” içindeki ayrıntıları kullanarak MediaMath, Inc. ile doğrudan iletişime geçebilirsiniz. Şikayetinize aldığımız tarihten itibaren 45 gün içinde yanıt vereceğiz.
 2. Mahremiyet Kalkanı altında çözümlenmemiş mahremiyet şikayetlerini Birleşik Devletler’de bulunan alternatif bir uyuşmazlık çözüm sağlayıcısı Better Business Bureau (“BBB”) aracılığıyla çözüme havale etmeyi taahhüt ediyoruz. Şikayetinizin alındısınıu zamanında almazsanız veya şikayetiniz bizim tarafımızdan memnun edici bir şekilde ele alınmazsa lütfen daha fazla bilgi için ve doğrudan BBB’ye şikayette bulunmak için https://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers adresini ziyaret edin.
 3. Ayrıca şikayetiniz daha fazla soruşturma için ABD Ticaret Bakanlığına veya Federal Ticaret Komisyonuna yapılabilir veya buralara havale edilebilir.
 4. Yukarıdaki yöntemlerle çözümlenemeyen geri kalan uyuşmazlıklarda belirli koşullarda bağlayıcı tahkim sürecine başvurabilirsiniz. Mahremiyet Kalkanının bağlayıcı tahkim programı hakkında daha fazla öğrenmek için lütfen bkz.: https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.

Federal Ticaret Komisyonu Mahremiyet Kalkanına uyumumuzu soruşturma ve icra yetkisine sahiptir.

9. Veri güvenliği ve bütünlüğü


MediaMath elimizdeki kişisel verileri kaza eseri kaybolma, kullanılma veya yetkisiz bir şekilde erişime, değiştirilmeye veya ifşaya karşı korumak için uygun teknik ve kurumsal tedbirler uygular. Ancak İnternet üzerinden hiçbir veri iletiminin tamamen emniyetli olacağı garanti edilemez. MediaMath’in kontrolü altında olmayan üçüncü tarafların iletimlere veya iletişimlere hukuka aykırı bir şekilde müdahale etmesi veya erişmesi mümkündür. Kişisel verileri korumak için çaba sarf etsek de bize ilettiğiniz veya hakkınızda topladığımız herhangi bir verinin emniyetini güvence altına alamayız veya garanti edemeyiz. Şüphelenilen kişisel veri ihlallerini ele almak için prosedürlerimiz var ve kanunen gerekli tutulursak böyle bir ihlal hakkında size bildirimde bulunacağız.

MediaMath bilgileri toplandıkları amaca uygun ve onun ile alakalı bir şekilde işler. Bu amaçlar için gerekli olduğu derecede gözetimimiz altındaki bilgilerin doğru, tam, güncel ve amaçlanan kullanımı için güvenilir olması yönünde makul adımlar atarız. Web sitesinde veya Platform aracılığıyla güvenlik hakkında sorularınız varsa bizimle privacy@mediamath.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.

10. Veri tutma


Platform üzerinden toplanan verilerin tutulması

Yukarıda açıklandığı gibi kişisel verilerinizi farklı amaçlar için işliyoruz ve kişisel verilerinizi tutma sürelerimiz işleme amacına, kişisel veri kategorisine ve belirli harici faktörlere bağlı olarak değişiyor.

MediaMath ID ve uygun olduğunda diğer cihazlarla ilişkisini meşru iş amaçlarımız için gerekli olduğu müddetçe tutacağız.

Platformda topladığımız veya aldığımız diğer tüm kişisel veri kategorilerini, Teklif Talep Verileri ve İzlenim Verileri, Piksel Veriler ve Diğer Müşteri Verileri ve Üçüncü Taraf segment Verileri ile diğer Üçüncü Taraf Verileri dahil on üç aydan fazla tutmayacağız ve bu verilerin çoğunu daha kısa süreler için tutuyoruz. Bundan başka, yürürlükteki yasalara göre veya müşterilerimiz ile sözleşmelerimiz sona erdiğinde kullanıcıdan gelen talebe yanıt olarak kişisel verileri silebiliriz. Ayrıca, Platform aracılığıyla atanan çoğu çerez on üç ay içinde sona ererken takip için kullanılmayan belirli çerezler meşru iş amaçlarımız için bu çerezler gerekli olduğu müddetçe yenilenirler.

Web sitesinden pazarlama için toplanan verilerin tutulması

Bize Web sitemiz üzerinden veya yukarıda 5. Bölümde açıklanan diğer vasıtalarla kişisel verilerinizi sağlarsanız bunları meşru iş amaçlarımız için gerekli oldukları müddetçe tutacağız. Örneğin, bir hesap için kayıt yaptırır veya Web sitesi üzerinden bilgi talep ederseniz verileri bizden bilgi almakla ilgileneceğinizi düşündüğümüz müddetçe tutacağız. Benzer şekilde meşru iş amaçlarımız için gerekli olduğu müddetçe günlük dosyaları tutacağız.

Topladığımız Piksel Verileri yukarıda ’Platformda toplanan verilerin tutulması’ bölümünde açıkladığımız gibi tutarız.

11. Yasal haklarınız


MediaMath bazı şartlarda kişisel verileriniz ile ilgili veri koruma kanunları altında belirli haklarınız olduğunu kabul eder. Nerede bulunduğunuza bağlı olarak bunlar kişisel verilerinize erişmek, belirli kişisel verileri düzeltmek, kişisel verilerinizin silinmesi, kişisel verilerinizin bazı işlemelerine itiraz, kişisel veri taşınabilirliği ve yalnız otomatik işlemeye dayanan kararlara tabi tutulmama hakkını içerebilir. Yürürlükteki kanun tarafından gerekli kılındığı ve izin verildiği derecede size hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilere erişim sağlayacağız ve ayrıca belirli durumlarda yanlış bilgileri düzeltmenizi sağlayacağız (ör., Web sitesi üzerinden eposta adresini gönderirseniz), kişisel verilerinizi silmenize, işlemeye itiraz etmenize, kişisel verilerinizin belirli işlenişlerini kısıtlamanıza, kişisel verilerinizi taşımanıza veya yalnız otomatik işlemeye dayanan kararlara tabi tutulmamayı seçmenize olanak sağlayacağız. Bu haklardan herhangi birisini kullanmak isterseniz lütfen talebinizi privacy@mediamath.com adresine gönderin, talebinize yürürlükteki kanunlara göre yanıt vereceğiz.

Talebinizi işleme koymak için kimliğinizi doğrulamamızı sağlayacak ilave bilgiler sağlamanız gerekebilir. Bunu bir güvenlik önlemi olarak ve kişisel verileri yanlış kişiye ifşa etmediğimizden emin olmak için yaparız.

Politikada aksi belirtilmedikçe meşru talepleri 30 gün içerisinde yerine getirmeye çalışacağız. Daha uzun sürerse size bildirecek ve sizi sürekli bilgilendireceğiz.